top of page

Signe Ekblad-Eldhs pris 2017

Priset delas ut av Svenska Akademien och skall tilldelas "en framstående skönlitterär författare".

 

 

Svenska PENs Bernspris 2016 tilldelas Marie Silkeberg för att
”i diktens form ha skildrat det Stockholm som bara är åtkomligt från språkets insida”

Bernspriset instiftades 1963 och delas ut av författarorganisationen svenska PEN. Priset tilldelas årligen en Stockholmsskildrare som
”med konstnärliga medel visat nya sidor av stadens liv”.

bottom of page